Ivan Anderzon

Födelsedatum:1934-08-24
Dödsdatum:2012-10-31
Gravsatt:2012-11-15
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 167

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat