Jakob Rosendahl

Födelsedatum:1850-07-16
Dödsdatum:1924-06-17
Gravsatt:1924-06-22
Ort:Binga alva
Område: B
Gravnummer:01 B 84

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat