Jakobina Larsson

Födelsedatum:1868-09-25
Dödsdatum:1933-12-10
Gravsatt:1933-12-16
Ort:Stumle
Område: B
Gravnummer:01 B 119

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat