Karl Brobäck

Födelsedatum:1862-07-05
Dödsdatum:1939-11-22
Gravsatt:1939-11-30
Ort:Kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 147

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat