Karl Jakobsson

Födelsedatum:1865-05-05
Dödsdatum:1944-09-13
Gravsatt:1944-09-17
Ort:St ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 159

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat