Karl Karlsson

Födelsedatum:1861-02-11
Dödsdatum:1949-09-01
Gravsatt:1949-09-06
Ort:Östris alva
Område: B
Gravnummer:01 B 170

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat