Karl Nilsson

Födelsedatum:1872-08-01
Dödsdatum:1959-02-02
Gravsatt:1959-02-07
Ort:L ringome
Område: B
Gravnummer:01 B 185

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat