Karl Norrby

Födelsedatum:1882-12-11
Dödsdatum:1973-05-02
Gravsatt:1973-05-09
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 162

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat