Lars Thomsson

Födelsedatum:1866-02-16
Dödsdatum:1952-02-08
Gravsatt:1952-02-16
Ort:Rangsarve
Område: B
Gravnummer:01 B 191

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat