Maria Brobäck

Födelsedatum:1866-06-23
Dödsdatum:1944-06-18
Gravsatt:1944-06-22
Ort:Kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 165

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat