Olof Ahlgren

Födelsedatum:1843-06-26
Dödsdatum:1938-12-03
Gravsatt:1938-12-07
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 153

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat