Olof Olofsson

Födelsedatum:1862-03-31
Dödsdatum:1940-03-20
Gravsatt:1940-03-28
Ort:Koparve alva
Område: B
Gravnummer:01 B 144, 145

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat