Per Nilsson

Födelsedatum:1868-07-09
Dödsdatum:1955-01-22
Gravsatt:1955-01-29
Ort:Gudings alva
Område: B
Gravnummer:01 B 188

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat