Rosemary Thomas

Födelsedatum:1948-07-04
Dödsdatum:2014-06-27
Gravsatt:2014-08-01
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:01 B 60, 61

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat