Sture Hansson

Födelsedatum:1929-11-28
Dödsdatum:1933-02-17
Gravsatt:1933-02-23
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 120

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat