Ulla Nilsson

Födelsedatum:1929-10-19
Dödsdatum:2007-08-29
Gravsatt:2007-09-13
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 67, 68, 69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat