Valborg Karlsson

Födelsedatum:1927-05-01
Dödsdatum:2012-04-17
Gravsatt:2012-05-01
Ort:När
Område: B
Gravnummer:01 B 151

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat