Vendla Anna Viktoria Svensson

Födelsedatum:1879-03-10
Dödsdatum:1914-09-19
Gravsatt:1914-09-24
Ort:Överöstris alva
Område: B
Gravnummer:01 B 9

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat