Vendla Gustafa Karlsson

Födelsedatum:1857-07-03
Dödsdatum:1924-08-12
Gravsatt:1924-08-16
Ort:Östres alva
Område: B
Gravnummer:01 B 83

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat