Vilhelm Olsson

Födelsedatum:1875-06-15
Dödsdatum:1962-01-27
Gravsatt:1962-02-05
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 181

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat