Yngve Dahlby

Födelsedatum:1914-03-15
Dödsdatum:1988-03-13
Gravsatt:1988-03-25
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:02 B 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat