Herman Karl E Engström

Sundre

1863-03-01 Födelsedatum
1926-12-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1926

SK E 21

Sundre kyrkogård

Sudrets Pastorat

Sverige, Gotland

Sudrets Pastorat

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

Sundre kyrkogård

Sundre kyrka
623 30 BURGSVIK

Gravsatta inom samma gravplats