Brita Solvig Bengtsson

268 34 Svalöv

1930-08-24 Födelsedatum
2021-01-03 Dödsdatum

Gravsatt: 2021-03-17

Svalövsbygdens pastorat

0418-667726

svalovsbygden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Realskolegatan
268 21 SVALÖV

Billeberga askgravplats

Realskolegatan
268 21 Svalöv

Gravsatta inom samma gravplats