Ernst Sundkvist

Födelsedatum:1946-09-16
Dödsdatum:1981-09-29
Gravsatt:1981-11-15
Område: 1
Gravnummer:Sk 1 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se