Per Fredrik Cedergren

Födelsedatum:1821-02-08
Dödsdatum:1879-05-24
Gravsatt:1879-06-02
Ort:Torsång
Gravnummer:Sk 10 401

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se