Karl Ingvar "Klockar Kalle" Andersson

Födelsedatum:1954-01-10
Dödsdatum:2009-11-02
Gravsatt:2010-01-31
Ort:Sundborn
Gravnummer:Sk 12 153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se