Elsa Kristina Andersson

Födelsedatum:1900-07-03
Dödsdatum:1959-11-08
Gravsatt:1959-11-22
Ort:Rättvik
Gravnummer:Sk 13 196

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se