Ernst Ferdinand Westlund

Sågv.arb. | Sundborn

1892-04-03 Födelsedatum
1965-08-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1965-09-11

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Gravsatta inom samma gravplats