Oskar Andersson

Sågv.arb. | Sundborn

1903-12-02 Födelsedatum
1957-03-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1957-03-31

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Gravsatta inom samma gravplats