Petrus Paulinus Söderbäck

Sågv.arb. | Sundborn

1882-06-18 Födelsedatum
1955-08-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1955-09-03

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Gravsatta inom samma gravplats