Åke Karl Sundqvist

Födelsedatum:1921-12-07
Dödsdatum:2003-06-27
Gravsatt:2003-09-19
Ort:Falun
Gravnummer:Sk 14 334

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se