Annie Matilda Andersson

Födelsedatum:1909-02-25
Dödsdatum:2000-02-23
Gravsatt:2000-05-16
Ort:Svärdsjö
Gravnummer:Sk 14 341

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se