Erik Gustaf Hellström

Födelsedatum:1889-12-10
Dödsdatum:1964-02-24
Gravsatt:1964-03-07
Ort:Sundborn
Gravnummer:Sk 14 362

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se