Hans Holger Andersson

Födelsedatum:1927-08-13
Dödsdatum:2017-03-15
Gravsatt:2017-05-13
Ort:Sundborn
Gravnummer:Sk 14 392

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se