Johan Fredrik Gustafsson

Fd. jordbr.arb. | Sundborn

1883-05-15 Födelsedatum
1967-03-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1967-04-01

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Gravsatta inom samma gravplats