Lilly Frideborg Charlotta Persson

St. Kopparberg

1915-01-12 Födelsedatum
2009-05-01 Dödsdatum

Gravsatt: 2009-07-31

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Gravsatta inom samma gravplats