Rut Johansson

Födelsedatum:1924-10-01
Dödsdatum:2015-03-06
Gravsatt:2015-07-22
Ort:Svärdsjö
Gravnummer:Sk 14 366

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se