Sven-Erik Bjurman

Födelsedatum:1947-10-15
Dödsdatum:1990-12-17
Gravsatt:1991-08-16
Ort:Sundborn
Gravnummer:Sk 14 340

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se