Sven Ivar Stöckel

Födelsedatum:1932-08-25
Dödsdatum:2011-08-12
Gravsatt:2012-04-29
Ort:Lundby Västmanland
Gravnummer:Sk 14 314

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se