Carl Fredrik Sundin

Födelsedatum:1866-10-29
Dödsdatum:1934-12-25
Gravsatt:1935-01-06
Ort:Svärdsjö
Område: 2
Gravnummer:Sk 2 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se