Edvard Herbert Holm

Födelsedatum:1898-12-12
Dödsdatum:1991-05-30
Gravsatt:1991-07-10
Ort:Svärdsjö
Område: 2
Gravnummer:Sk 2 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se