Elna Maria Gäwerth

Födelsedatum:1896-03-21
Dödsdatum:1986-01-15
Gravsatt:1986-02-01
Ort:Sundborn
Område: 3
Gravnummer:Sk 3 69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se