Mia Andersson

Födelsedatum:1890-06-22
Dödsdatum:1980-11-02
Gravsatt:1980-11-29
Ort:Sundborn
Område: 3
Gravnummer:Sk 3 65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se