Anders Birger Andersson

Födelsedatum:1925-10-30
Dödsdatum:2014-05-20
Gravsatt:2014-08-01
Ort:Svärdsjö
Område: 4
Gravnummer:Sk 4 ASK132

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se