Bo Allard

Födelsedatum:1926-09-19
Dödsdatum:2015-10-22
Gravsatt:2016-07-15
Ort:Sundborn
Område: 4
Gravnummer:Sk 4 ASK133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se