Erik Lennart Logren

Födelsedatum:1937-12-13
Dödsdatum:1938-03-09
Gravsatt:1938-03-15
Ort:Sundborn
Område: 4
Gravnummer:Sk 4 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se