Hans-Olov Andersson

Födelsedatum:1949-03-19
Dödsdatum:2020-12-16
Gravsatt:2021-01-15
Område: 4
Gravnummer:Sk 4 ASK186

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se