Hilda Katarina Logren

Födelsedatum:1900-05-13
Dödsdatum:1980-01-16
Gravsatt:1980-02-26
Ort:Falun
Område: 4
Gravnummer:Sk 4 95

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se