Gustaf Andersson

Födelsedatum:1863-09-26
Dödsdatum:1922-06-28
Gravsatt:1922-07-02
Ort:Sundborn
Område: 8
Gravnummer:Sk 8 358

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sundborns Kyrkogård

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se