Anna Andersson

Födelsedatum:1854-04-02
Dödsdatum:1925-12-21
Gravsatt:1925-12-31
Ort:Boda Svärdsjö
Område: A
Gravnummer:Sö A F121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Svärdsjö kyrkogård

Kyrkbyn
790 23 SVÄRDSJÖ

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat